1 Tres Jolie

Tres Jolie is een afdeling van Red Prodigy BV, De Pauwstraat 19/11 te 9620 Zottegem met als ondernemersnummer BE0884070965.

Als toonaangevend Schoonheidsinstituut, Huidcoach en Zonnestudio stelt Tres Jolie haar klantenservice, professionele behandelingen en veilig en verantwoord zonnen voorop. Daarbij hoort ook een verantwoordelijke en zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens van onze klanten. Op deze privacy pagina staat beschreven op welke manier Red Prodigy BV gegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Omdat Red Prodigy BV meerdere segmenten bevat, kan het zijn dat u als klant ook meerdere malen geregistreerd bent in de database. Het kan dus voorkomen dat u na uitschrijving nog communicatie ontvangt van een ander segment.

Red Prodigy BV handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Omdat haar diensten, producten en communicatie continu worden verbeterd en geoptimaliseerd, kan deze pagina als dusdanig worden aangepast. 

2 Volgende gegevens worden verzameld

Red Prodigy BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten ten einde deze te kunnen informeren en zo een optimale dienstverlening te kunnen verlenen. Hieronder een overzicht van wat Red Prodigy BV verstaat onder optimale dienstverlening:

  • Controle op de wettelijke minimum leeftijd met betrekking tot de afgenomen diensten of behandelingen.
  • Registratie van de individuele behandelhistorie voor een optimaal persoonlijk advies.
  • Voorkomen van (identiteits)fraude.
  • Verbeteren van eigen diensten en communicatie.
  • Informatieverschaffing inzake aanbiedingen, acties, producten en andere gerelateerde zaken m.b.t. de dienstverlening van Red Prodigy BV.
  • Tonen van relevante reclameboodschappen.
  • Identificatie van de klant bij bezoeken en gebruik van de automaat.

Hieronder wordt beschreven op welke momenten Red Prodigy BV data verwerkt. Opgelet: deze lijst is niet exhaustief maar geeft een zo volledig mogelijk weergave van toepasbare scenario’s:

2.1 Registratie Identiteitskaart (zonnestudio)

Om een persoonlijk en optimaal zonadvies te kunnen geven, worden bij registratie in de zonnestudio de volgende gegevens geregistreerd en verwerkt: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aantal bezoeken, laatste bezoek, zonsaldo, bezoekgeschiedenis, aankopen, huidtype en rijksregisternummer. 

Deze gegevens worden bij elk nieuw zonbezoek bijgewerkt.

2.2 Huidadvies/anamnese/intake gesprek

Voor een persoonlijk advies wordt er naast een huidmeting naar de volgende persoonlijke kenmerken gevraagd: kleur haar, kleur ogen, zonverbrandingservaring, sproetvorming, medicatie, algemene gezondheid, specifieke aandoeningen, …

De uitkomst van deze bevraging genereert voor iedere klant een uniek huidtype/profiel en een bijpassend huidadvies/behandeladvies dat wordt bewaard bij de klantinformatie en alleen aangewend wordt voor een optimale dienstverlening en/of een passende behandeling voor de betreffende klant.

2.3 Klantenservice

Wanneer men contact opneemt met de klantenservice via de Tres Jolie website of via sociale media, worden volgende gegevens gevraagd om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht.

In vervolgcommunicatie kan gevraagd worden naar aanvullende gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen nodig om de betreffende vraag, klacht of suggestie zo goed mogelijk te behandelen en te beantwoorden.

2.4 Tres Jolie website

Wanneer men de algemene Tres Jolie website bezoekt, wordt door middel van analytische Cookies data verzameld om het functioneren van de website te analyseren en te verbeteren. Voor het tonen van relevante online-advertenties worden tracking Cookies ingezet. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, enkel gegevens om op basis van online gedrag relevantie advertenties te tonen.

2.5 Social media

Red Prodigy BV is op een aantal online platformen actief: Facebook, Instagram en Google producten. Wanneer men Red Prodigy BV of 1 van zijn merken volgt of ermee communiceert, heeft Red Prodigy BV toegang tot de metadata die vanuit het platform beschikbaar wordt gesteld. Deze worden niet gekoppeld aan personen of data in de Red Prodigy BV database.

2.6 Acties of speciale aanbiedingen

Deelnemers aan een actie op één van de online platformen van Red Prodigy BV, kan gevraagd worden naar aanvullende persoonlijke informatie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te communiceren over deze specifieke actie of aanbieding.

2.7 Bezoek ter plaatse

Cameratoezicht

In een aantal locaties hangen beveiligingscamera’s. De verkregen beelden worden alleen gebruikt voor het vastleggen van incidenten om de veiligheid van de klanten en het personeel te verhogen.

De camera’s zijn alleen gericht op algemene ruimtes en hebben nooit zicht op de behandelruimtes.

Bij het betreden van een locatie van Red Prodigy BV is direct zichtbaar of camerabewaking aanwezig is.

2.8 Informatie verzenden en promotionele diensten van Red Prodigy BV

e-mailings

Wanneer men heeft aangegeven informatie, aanbiedingen en acties van Red Prodigy BV te willen ontvangen, zal met enige regelmaat een email worden toegestuurd, waarbij gestreefd wordt de inhoud zo relevant mogelijk te houden.

De frequentie van e-mailings kan variëren per interessegebied, segment en persoonlijke situatie. Bij elke e-mailing heeft men de mogelijkheid zich af te melden. Als men de nieuwsbrief van Tres Jolie ontvangt, worden de volgende gegevens verwerkt: voor- en achternaam, e-mailadres en klikgedrag.

Berichten per SMS

Incidenteel wordt informatie over behandelingen (afspraakbevestiging, …) of acties per SMS verstuurd. Bij elk nieuw SMS-bericht kan worden aangegeven deze niet meer te willen ontvangen. Bij het versturen van SMS-berichten worden de volgende gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, geboortedatum en mobiel nummer.

Post

Als men zich aanmeldt voor mailings per post, kan het voorkomen dat u op geselecteerde momenten post ontvangt van Red Prodigy BV met informatie over acties of persoonlijke aanbiedingen. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, behandelhistorie.

Online advertenties

Wanneer men zich inschrijft bij Red Prodigy BV, kan worden aangegeven of de betreffende klantgegevens mogen gebruikt worden of juist moeten uitgesloten worden voor het tonen van relevante online-advertenties. Deze data wordt geanonimiseerd gebruikt voor het versturen of het tonen van relevante content in samenwerking met derde partijen zoals Google, Facebook, MailChimp, YMLP, Getresponse & WordPress.org. Een klant kan in zijn account aangeven dat zijn data niet gebruikt mag worden.

2.9 Klanttevredenheidsonderzoeken

Wanneer men deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek bij Red Prodigy BV wordt een aantal gegevens gebruikt voor de selectie en uitnodiging voor het onderzoek. De input zal geanonimiseerd verwerkt worden. Bij de selectie wordt de volgende data verwerkt: voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, behandelhistorie, laatste bezoekdatum, locatie.

3. Verstrekking aan derden

Wanneer Red Prodigy BV gebruik maakt van diensten van derden om klantgegevens in te zetten voor online marketing, direct marketing, online-profiling of retargetting, dan is deze samenwerking altijd vastgelegd in een bewerkersovereenkomst zodat voldaan wordt aan de technische en organisatorische eisen die Red Prodigy BV hieraan stelt. De samenwerkende partijen mogen de klantendata alleen in opdracht van Red Prodigy BV verwerken cfr. de Europese wetgeving.

Concreet betekent dit dat klantgegevens slechts voor eenmalig gebruik aan een derde partij worden verstrekt wanneer deze partij de opdracht krijgt een mailing te versturen vanuit de naam Red Prodigy BV.

Red Prodigy BV verstrekt geen data aan derden behalve wanneer dat vereist wordt op grond van wet- en regelgeving.

4. Recht op aanpassing of om vergeten te worden

De klant is en blijft eigenaar van zijn/haar eigen data. Een klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar data in te zien, te bewerken of op verzoek te verwijderen.

Dit kan door contact op te nemen met privacy@redprodigy.be of gebruik te maken van de uitschrijflinks voorhanden. Een dergelijk verzoek zal maximaal binnen 2 weken in behandeling genomen worden.

5. Databeveiliging

Red Prodigy BV heeft de plicht klantgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en het aantal personen dat hier toegang toe heeft tot een absoluut noodzakelijk minimum te beperken.

De klantdata wordt op diverse manieren beschermd door diverse versleutelingsmaatregelen en een beproefde firewall. Dit beveiligingsproces wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd.

6. Bewaringstermijn persoonlijke data

Red Prodigy BV bewaart persoonlijke data niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze oorspronkelijk zijn verzameld.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met Red Prodigy BV, De Pauwstraat 19/11 te 9620 Zottegem.

Tres Jolie Merelbeke

Contact

Covid-19 verantwoordelijke:
Caroline De Roeck
Tres Jolie Merelbeke
ON: BE0884 848 252
Hundelgemsesteenweg, 401
9820 Merelbeke
Rechtover Colruyt
0486/69 25 34

Onbemande openingsuren Zonnecentrum

Open 7 dagen op 7

van 7 uur tot 23 uur

Bemande openingsuren Zonnecentrum

Nieuwe registratie op afspraak
(kan ook buiten de bemande uren)
Dinsdag: 17u - 19 uur.
Woensdag: 10u – 15 uur.
Donderdag: 10u – 15 uur.
Vrijdag: 17u – 19 uur.
Zaterdag: 10u – 16 uur.

Openingsuren Schoonheidsinstituut

ENKEL OP AFSPRAAK

Maandag: gesloten

Dinsdag: 9u - 20u

Woensdag: 9u - 20u

Donderdag: 9u - 20u

Vrijdag: 9u - 20u

Zaterdag: 9u - 16u

Zondag: gesloten