Privacyverklaring

Inleiding

Deze website is eigendom van Red Prodigy BV, gevestigd in De Pauwstraat 19/11 te 9620 Zottegem. Red Prodigy BV verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Als uitgangspunt willen we uw privacy zo goed mogelijk beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en betalingsgegevens, …

Wanneer verstrekt u persoonsgegevens?

Wanneer u een product online bestelt, een account aanmaakt via onze website, of een webformulier invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw woonplaats- en contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig om uw bestellingen bij Red Prodigy BV te kunnen afhandelen of uw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van het uitvoeren van bestellingen of het beantwoorden van uw vraag, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Red Prodigy BV is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij het verkopen van producten via onze website.

Wanneer u onze website bezoekt, online aankopen doet via onze site, een account via onze website aanmaakt, of een webformulier invult en verstuurd, dan worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Verzendadres;
 • Telefoonnummer en e-mail adres;
 • Inloggegevens van uw account;
 • Aankoophistorie;
 • Openstaande en/of vervallen vorderingen;
 • IP adres;
 • Device-gegevens;
 • Surf- en klikgegevens over onze website;
 • Locatiegegevens;
 • Bekeken (sub)pagina’s op onze website.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • Het afhandelen van bestellingen die via onze website worden geplaatst, met name orderinvoer, verzending van bestellingen, het volgen van uw bestelling, facturering.
 • Het sturen van nieuwsbrieven over producten, aanbiedingen en acties.
 • Het toetsen van de kredietwaardigheid van klanten die achteraf willen betalen.
 • Het afhandelen van retouren en defect meldingen.
 • Het beantwoorden en afhandelen van vragen gesteld via ons contactformulier, online messenger of chatbot.
 • Het uitvoeren van statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
 • Het verbeteren van de werking van onze website.

Wanneer gebruiken we uw gegevens?

Verwerkingsdoeleinden

Red Prodigy BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Red Prodigy BV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Red Prodigy BV verbonden zijn of met enige andere partner van Red Prodigy BV.

Red Prodigy bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Red Prodigy BV gebruikt Google Analytics en Facebook om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google en Facebook optreden als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Red Prodigy BV.

De verkregen informatie wordt door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Facebook beschikken over een Privacy Shield certificaat en verklaren op hun website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Red Prodigy BV hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Welke cookies worden geplaatst?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookie-verklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

Welke privacyrechten hebt u?

Red Prodigy BV vindt het belangrijk dat onze klanten hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Wilt u graag extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via GDPR@redprodigy.be

Autoriteit Persoonsgegevens

Red Prodigy BV vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, toch kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Red Prodigy BV behoudt zich het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.

Bij bezoek aan onze fysieke locatie gelden volgende extra privacyregels.

Tres Jolie Merelbeke

Contact

Covid-19 verantwoordelijke:
Caroline De Roeck
Tres Jolie Merelbeke
ON: BE0884 848 252
Hundelgemsesteenweg, 401
9820 Merelbeke
Rechtover Colruyt
0486/69 25 34

Onbemande openingsuren Zonnecentrum

Open 7 dagen op 7

van 7 uur tot 23 uur

Bemande openingsuren Zonnecentrum

Nieuwe registratie op afspraak
(kan ook buiten de bemande uren)
Dinsdag: 17u - 19 uur.
Woensdag: 10u – 15 uur.
Donderdag: 10u – 15 uur.
Vrijdag: 17u – 19 uur.
Zaterdag: 10u – 16 uur.

Openingsuren Schoonheidsinstituut

ENKEL OP AFSPRAAK

Maandag: gesloten

Dinsdag: 9u - 20u

Woensdag: 9u - 20u

Donderdag: 9u - 20u

Vrijdag: 9u - 20u

Zaterdag: 9u - 16u

Zondag: gesloten